ดร.ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค [F7045]

ดร.ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค [F7045]

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Hits: 1256

 

ดร.ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค [F7045]

นางสาว ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค
Miss Piyaporn Tumnark
  • Internal Line : 3942 ext 226
  • External Line : 0-3435-5258 ext 226
  • Fax : 0-3435-5258
  • E-mail. : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
 ปริญญาเอก   D.Sc.   Sports, Structure and Function   University of Porto   PORTUGAL 
 ปริญญาโท   วท.ม.   โภชนศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
 ปริญญาตรี   วท.บ.   สาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 

การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก   D.Sc.   Sports, Structure and Function   University of Porto   PORTUGAL 
 ปริญญาโท   วท.ม.   โภชนศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
 ปริญญาตรี   วท.บ.   สาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
  English Version

 

Image
Image

Print

บทความที่เกี่ยวข้อง