ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย [F7001]

ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย [F7001]

 

ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย [F7001]

นาง ราตรี เรืองไทย
Missis Ratree Ruangthai
  • Internal Line : 3940 ext 221
  • External Line : 0-3435-5258 ext 221
  • Fax : 0-3435-5258
  • E-mail. : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพฯ)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :

 

 ปริญญาเอก   Ed.D.   Exercise Physiology   University of Northern Colorado   U.S.A. 
 ปริญญาโท   วท.ม.   สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
 ปริญญาตรี   วท.บ.   พลศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ไทย 
ตำแหน่งบริหาร (Administrative position ) :
  • รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

  English Version

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง