อาจารย์ศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์ [F7037]

อาจารย์ศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์ [F7037]

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Hits: 1892

 

อาจารย์ศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์ [F7037]

นาย ศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์
Mister Siwa Leeyawattananupong
  • Internal Line : 3942 ext 216
  • External Line : 0-3435-5218 ext 216
  • Fax : 0-3435-5218
  • E-mail. : 
  • KU Account : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
  • วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand
  English Version

 

Image
Image

Print

บทความที่เกี่ยวข้อง