ดร.อุบล ทองปัญญา [F7044]

ดร.อุบล ทองปัญญา [F7044]

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Hits: 1804

 

ดร.อุบล ทองปัญญา [F7044]

นาย อุบล ทองปัญญา
Mister Ubon Thongpanya
 • Internal Line : 3940 ext 215
 • External Line : 0-3435-5258 ext 215
 • Fax : 0-3435-5258
 • E-mail. : 
 • KU Account : 
 • KU E-mail : 
 • KU-Google mail : 
 • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
 • ศษ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand
ความเชี่ยวชาญ ( Specialization ) :
 • ผู้ฝึกสอนกีฬายิงปีน
 • ผู้ตัดสินกีฬายิงปีน
 • การฝึกนักกีฬา
 • Coach of Sport Shooting
 • ISSF Judges License (B)
 • Coach of Sports
ตำแหน่งบริหาร (Administrative position ) :
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน (ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  English Version

 

Image
Image

Print

บทความที่เกี่ยวข้อง