ดร.วิมลมาศ ประชากุล [F7028]

ดร.วิมลมาศ ประชากุล [F7028]

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Hits: 1828

 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

ดร.วิมลมาศ ประชากุล [F7028]

นางสาว วิมลมาศ ประชากุล
Miss Wimonmas Prachakul
 • Internal Line : 3942 ext 213
 • External Line : 0-3435-5258 ext 213
 • Fax : 0-3435-5258
 • E-mail. : 
 • KU E-mail : 
 • KU-Google mail : 
 • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
 ปริญญาเอก   ปร.ด   วิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย   มหาวิทยาลัยบูรพา   ไทย 
 ปริญญาโท   วท.ม.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ไทย 
 ปริญญาตรี   วท.บ.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ไทย 
ความเชี่ยวชาญ ( Specialization ) :
 • จิตวิทยาการกีฬา
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • Sport Psychology
 • Sport Science
  English Version

 

Image
Image

Print

บทความที่เกี่ยวข้อง