สุกัญญา ศิบุญนันท์ 32556246

สุกัญญา ศิบุญนันท์ 32556246

 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

สุกัญญา ศิบุญนันท์ 32556246

นางสาว สุกัญญา ศิบุญนันท์
Miss Sukanya Siboonnan
  • Internal Line : 3940 ext 112
  • External Line : 0-3435-5258 ext 112, 0-3435-5218 ext 112
  • Fax : 0-3435-5258
  • E-mail. : 
  • KU Account : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, สำนักงานเลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา ( Education ) :
  • บธ.บ. การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, Thailand

 

  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง