ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย 32554182

ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย 32554182

 งานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย 32554182

นาย ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย
Mister Tanongsak Joiroi
  • Internal Line : 3942 ext 108
  • External Line : 0-3435-5258 ext 108
  • Fax : 0-3435-5258
  • E-mail. : 
  • KU Account : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, สำนักงานเลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา ( Education ) :
  • วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, Thailand

 

  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง