วรวิทย์ พุ่มแพง 52560076

วรวิทย์ พุ่มแพง 52560076

 งานบัณฑิตศึกษาและการวิจัย

วรวิทย์ พุ่มแพง 52560076

นาย วรวิทย์ พุ่มแพง
Mister Worawit Pumpaeng
  • Internal Line : 3940-3 ext 109
  • External Line : 0-3435-5258 ext 109
  • Fax :
  • E-mail. : 
  • KU Account : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, สำนักงานเลขานุการ
พนักงานเงินรายได้  นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา ( Education ) :
  • บธ.บ. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand

 

  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง