ดลนภา การักษ์ 32554125

ดลนภา การักษ์ 32554125

 หัวหน้างานการศึกษา

ดลนภา การักษ์ 32554125

นางสาว ดลนภา การักษ์
Miss Dolnapa Karak
  • Internal Line : 3940 ext 111, 3942 ext 111
  • External Line : 0-3435-5258 ext 111, 0-3435-5218 ext 111
  • Fax : 0-3435-5258
  • E-mail. : 
  • KU Account : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, สำนักงานเลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา ( Education ) :
  • ศษ.ม. พัฒนศึกษา, มหาวิทยาลัยศิลปากร, Thailand

 

  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง