กนกวรรณ ขัดโพธิ์ 32550074

กนกวรรณ ขัดโพธิ์ 32550074

 หัวหน้างานการเงิน บัญชี และพัสดุ

กนกวรรณ ขัดโพธิ์ 32550074

 

นางสาว กนกวรรณ ขัดโพธิ์
Miss Kanokwan Khatpho
  • Internal Line : 3940 ext 105
  • External Line : 0-3435-5258 ext 105
  • Fax : 0-3435-5258
  • E-mail. : 
  • KU Account : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, สำนักงานเลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
ระดับการศึกษา ( Education ) :
  • ศศ.ม. รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand
  English Version

 

Image
Image

 

Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง