มณฑนี อุบลสิงห์ 30110855

มณฑนี อุบลสิงห์ 30110855

 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ

มณฑนี อุบลสิงห์ 30110855

นาง มณฑนี อุบลสิงห์
Missis Monthanee Ubolsing
  • Internal Line : 3940 ext 101
  • External Line : 0-3435-5258 ext 101, 0-3435-5218 ext 101, 0-3435-5219 ext 101
  • Fax : 0-3435-5258
  • E-mail. : 
  • KU Account : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, สำนักงานเลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพฯ)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ระดับการศึกษา ( Education ) :
  • ศศ.ม. รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand
ตำแหน่งบริหาร (Administrative position ) :
  • หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง