ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ [F7040]

ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ [F7040]

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ดร.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ [F7034]

ดร.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ [F7034]

หัวหน้าภาควิชาการจัดการการกีฬา

ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตรค์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร.034-355-258
โทรสาร 034-355-258 ต่อ 114

เพิ่มเพื่อน

ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์