ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ [F7040]

ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ [F7040]

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ [F7040]

นาย นิรอมลี มะกาเจ
Mister Niromlee Makaje
 • Internal Line : 3940 ext 224
 • External Line : 0-3435-5258 ext 224
 • Fax : 0-3435-5258
 • E-mail. : 
 • KU Account : 
 • KU E-mail : 
 • KU-Google mail : 
 • KU-Office365 mail : 
งานวิจัย >>>Link
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
 • ปร.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand
ความเชี่ยวชาญ ( Specialization ) :
 • สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา
 • วิทยาศาสตร์ของการฝึกกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล
 • การสร้างแบบทดสอบและประเมินสมรรถนะของนักกีฬา
 • Physiology of Exercise and Sports
 • Science of Training soccer and futsal
 • Test construction and Assessment of Athlete Performance
ตำแหน่งบริหาร (Administrative position ) :
 • หัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

  English Version

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง