ดร.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ [F7034]

ดร.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ [F7034]

หัวหน้าภาควิชาการจัดการการกีฬา

ดร.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ [F7034]

 

นางสาว เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์
Miss Phennipha Phunsawat
 • Internal Line : 3940 ext 243
 • External Line : 0-3435-5258 ext 243
 • Fax : 0-3435-5258
 • E-mail. : 
 • KU Account : 
 • KU E-mail : 
 • KU-Google mail : 
 • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>> Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาการจัดการการกีฬา
พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
 • วท.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Thailand
ความเชี่ยวชาญ ( Specialization ) :
 • การตลาดทางการกีฬา
 • การจัดการกีฬา
 • การจัดการกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว
 • Sport Marketing
 • Sport Management
 • Sport Recreation and Tourism
ตำแหน่งบริหาร (Administrative position ) :
 • หัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาการจัดการการกีฬา
  English Version

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง