ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2563.

.....................................
         ขั้นตอนการชำระเงินของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน นิสิตสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2563 โดยมีขั้นตอนดังภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
 ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ข้อมูล : กองบริหารการศึกษา
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง