รับสมัครนิสิตเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิต ตึก 1-31 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนิสิตเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิต ตึก 1-31 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนิสิตเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิต ตึก 1-31 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563.

.....................................
d 63 b

Download ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง การรับสมัครหอพักนิสิต ตึก 1-31 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานหอพักนิสิต กองบริหารกิจการนิสิต โทร.0-3435-1575 หรือ Facebook "กองบริหารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน"

https://itservice.kps.ku.ac.th/dorm-booking/

 
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ข้อมูล : กองบริหารกิจการนิสิต
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง