คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอเชิญนิสิตและผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครอง

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอเชิญนิสิตและผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครอง

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอเชิญนิสิตและผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครอง.

.....................................

????????คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอเชิญนิสิตและผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครอง ในรูปแบบออนไลน์ โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสดในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ตามช่องทางดังนี้
????????https://www.facebook.com/kusschannel
https://www.facebook.com/sportssciku/
https://meet.google.com/vrq-hrgc-uwi

 
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ข้อมูล : งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง