ประกาศการเบิกสวัสดิการค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุตรที่พ่อแม่เบิกได้ ปี 2562

ประกาศการเบิกสวัสดิการค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุตรที่พ่อแม่เบิกได้ ปี 2562

ประกาศการเบิกสวัสดิการค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุตรที่พ่อแม่เบิกได้ ปี 2562

การเบิกสวัสดิการค่าธรรมเนียมการศึกษาของครอบครัวที่สามารถเบิกได้ให้ดำเนินการดังนี้

1. เข้าระบบ https://isea.ku.ac.th/ ปริ้นใบเสร็จ สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้เลย ต้นฉบับพิมพ์ได้ครั้งเดียว หากกดพิมพ์อีกครั้งจะเป็นสำเนา

2.เข้าเว็บไซด์ http://sps.kps.ku.ac.th/thai/index.php/tuition-fee เพื่อโหลดเอกสารแนบ

   
  อ้างอิง: งานการศึกษา
  ภาพประกอบโดย: 
  ข่าว/เรียบเรียง: จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง