การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2562

การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2562

การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2562

.....................................
 

ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี https://bit.ly/33LMtCj    ระดับบัณฑิตศึกษา https://bit.ly/2Nl6jyA

ขั้นตอนที่ 2

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ https://jobsurvey.ku.ac.th

ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 1 ชุด ส่งให้ฝ่ายกรรมการฝึกซ้อม

 

 

 

บรรณาธิการ : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ข้อมูล : สำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง