กมธ.กีฬา ลงพื้นที่ ม.เกษตร กำแพงแสน รับฟังข้อคิดเห็น หนุนพัฒนาเยาวชน

กมธ.กีฬา ลงพื้นที่ ม.เกษตร กำแพงแสน รับฟังข้อคิดเห็น หนุนพัฒนาเยาวชน


กมธ.กีฬา ลงพื้นที่ ม.เกษตร กำแพงแสน รับฟังข้อคิดเห็น หนุนพัฒนาเยาวชน.

.....................................

 

"บิ๊กน้อย" นำ กมธ.การกีฬา วุฒิสภา ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคด้านการกีฬาของ ม.เกษตร กำแพงแสน เพื่อนำไปสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของชาติเมื่อวันที่ 16 ก.ค.63 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา พร้อมด้วย พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชน เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี รศ. นายสัตวแพทย์ อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมความพร้อมของสถานที่ เช่น สนามกีฬาหลากหลายประเภท ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย ซึ่งมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่าลีลามวยไทยมาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายประจำวัน ศูนย์เรียนรู้แบบองค์รวมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ และเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งมีนวัตกรรมในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มสมรรถนะของนักกีฬา การกายภาพบำบัดสำหรับผู้บาดเจ็บจากการกีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น โภชนศาสตร์ กลศาสตร์ทางการกีฬาให้เข้าถึงระดับท้องถิ่นหรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้บุคลากรทางการกีฬามีแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและเพื่อสุขภาพของคนไทยอย่างแท้จริง

ซึ่งคณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลไปพิจารณาเพื่อทำหน้าที่ทางนิติบัญญัติในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของชาติ ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป.

 

 
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ข้อมูล :  
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง