รายงานสรุปการช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์ Covid-19

รายงานสรุปการช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์ Covid-19

รายงานสรุปการช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์ Covid-19.

Update 16/07/2563

รายงานการสรุปการดำเนินการช่วยเหลือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โพสต์โดย Faculty of Sports Science Kasetsart University เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2020

 

 

บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ข้อมูล : กองบริหารกิจการนิสิต
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง