โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ด่วน มาตรการช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภัยจากการระบาดของ Covid-19.

Update 16/07/2563

เฟส 2 มาแล้วนะครับ กำแพงแสน นครปฐม ให้ติดต่อกองบริหารกิจการนิสิต กำแพงแสน ครับ โครงการ อว. เฟส 2...

โพสต์โดย Faculty of Sports Science Kasetsart University เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2020

 

บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ข้อมูล : กองบริหารกิจการนิสิต
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง