รายการคุยกัน 9 โมง "ถ่ายทอดความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา"

รายการคุยกัน 9 โมง "ถ่ายทอดความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา".

.....................................
 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยคณบดี ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล ถูกรับเชิญให้ออกรายการ คุยกัน 9 โมง ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นช่วงของการคุยถึงคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการจัดการกีฬา การทำงานและและบทบาทของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีต่ออุตสาหกรรมกีฬา กีฬา และสุขภาพ ช่องทางการติอต่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและการสมัครเข้ารับการศึกษา ทั้งนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Youtube ด้านบนครับ
 
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ข้อมูล :  
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง