ได้รับรางวัลชนะเลิศ การออกกำลังกายในหัวข้อ "Active Meeting Challenge ภารกิจท้าคุณขยับ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ Hits: 200

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การออกกำลังกายในหัวข้อ "Active Meeting Challenge ภารกิจท้าคุณขยับ".

Update 5/08/2563

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถาบันการศึกษา...

โพสต์โดย Faculty of Sports Science Kasetsart University เมื่อ วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2020

 

บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ข้อมูล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วก.กพส.
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3

Image
Image

Print

บทความที่เกี่ยวข้อง