หน่วยปฏิบัติการวิเคราะห์และพัฒนาการเคลื่อนไหว MovDe

หน่วยปฏิบัติการวิเคราะห์และพัฒนาการเคลื่อนไหว MovDe

หน่วยปฏิบัติการวิเคราะห์และพัฒนาการเคลื่อนไหว MovDe.

.....................................

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มก โดย คณบดี ผศ.ดร. สิริพร ศศิมณฑลกุล และ คณาจารย์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ THTI สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ พัฒนา sportswear ให้ SME พร้อมทั้งได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ในงานแสดงสินค้าตั้งแต่วันที่ 7 สค ที่ Central พระราม 9 โดยมีผลการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์กางเกงกีฬาในการลดการสั่นสะเทือนของกล้ามเนื้อ ที่วิเคราะห์โดยหน่วยปฏิบัติการ MOVDe ไปแสดงด้วย.

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มก โดย คณบดี ผศ.ดร. สิริพร ศศิมณฑลกุล และ คณาจารย์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ THTI...

Posted by KUSS Channel on Saturday, August 8, 2020
: ภาพต้นฉบับ
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ : ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image

 

Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง