กิจกรรมปลูกข้าววันแม่

กิจกรรมปลูกข้าววันแม่

กิจกรรมปลูกข้าววันแม่.

.....................................

  วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 7.00 น. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้พานิสิต บุคลากร อาจาย์ เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกข้าววันแม่ เพื่อสืบทอดประเพณี การปลูกข้าว โดยในครั้งนี้เป็นการปลูกข้าวแบบโยนต้นกล้า พันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งได้มีผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะและหน่วยงานของวิทยาเขตในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 7.00 น. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้พานิสิต บุคลากร อาจาย์ เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกข้าววันแม่...

Posted by KUSS Channel on Monday, August 10, 2020
: ภาพต้นฉบับ
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ : ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image

 

Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง