พิธีถวายราชสดุดีและพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

พิธีถวายราชสดุดีและพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

พิธีถวายราชสดุดีและพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ.

.....................................

  วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรนิสิต เข้าร่วมพิธี ถวายราชสดุดี และพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมายุ 88 พรรษา และกิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น โดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2563 ณ บริเวณทุ่งนาไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม.

Posted by KUSS Channel on Monday, August 10, 2020
: ภาพต้นฉบับ
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ : ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image

 

Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง