ศศิร์ภัทร กสิกุล 52554619

ศศิร์ภัทร กสิกุล 52554619

งานบริการศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ศศิร์ภัทร กสิกุล 52554619

นางสาว ศศิร์ภัทร กสิกุล
Miss Sasipat Kasikul
  • Internal Line : 3940 ext 108
  • External Line : 0-3435-5258 ext 108
  • Fax : 0-3435-5258
  • E-mail. : 
  • KU Account : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, สำนักงานเลขานุการ
พนักงานเงินรายได้  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา ( Education ) :
  • วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand

 

  English Version

 

Image
Image

 

Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง