ทดสอบ-การลงทะเบียนล่าช้า

ทดสอบ-การลงทะเบียนล่าช้า

การลงทะเบียนเรียนล่าช้า

.....................................
 
คำถาม 
หากยังไม่ลงทะเบียนเรียนภายในกำหนดสามารถลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้ไหม 
คำตอบ

นิสิตสามารถยื่นเรื่องลงทะเบียนล่าช้าได้ แต่ในกรณีที่เปิดเทอมมาแล้ว 2 สัปดาห์แล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะถูกให้พ้นสภาพโดยอัตโนมัติ นิสิตจะต้องดำเนินการดังนี้

  1. ขอคืนสภาพนิสิตพร้อมเสีค่าปรับขอคืนสภาพนิสิต 500 บาท
  2. ทำเรื่องขอลงทะเบียเรียนล่าช้าโดยเสียค่าปรับอีกวันละ 50 บาท
 
ผู้เผยแพร่/ข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ/ข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image


Print   Email