รับสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

รับสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

รับสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

 

ด้วยมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจัดให้มีทุนการศึกษา ซึ่งได้รับจัดสรรเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งนี้เปิดรับสมัครทุนดังนี้

  1. ทุนการศึกษาสำหรับผู้รับทุนการศึกษาชั้นอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงอุดมศึกษาชั้นปีที่ 5 ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท ระดับชั้นละ 6 ทุน รวมจำนวน 30 ทุน

รับสมัครวันนี้- 20 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดใบสมัครและส่งได้ที่ พี่ญา ส่งใบสมัครก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2562

 
Download this file (ประกาศรับสมัครทุนอ.พงษ์ภวัลย์.pdf) ใบสมัครทุน
 
   
  อ้างอิง: งานกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ภาพประกอบโดย:   
  ผู้แต่ง/เรียบเรียง: จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Image
Image


Print   Email