สมัครเข้าศึกษาต่อ

Admission

6/02/2563 - 26/03/2563

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 TCAS 2

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://sps.kps.ku.ac.th/t/index.php/regis-ms/tcas2-kps

6/02/2563 - 26/03/2563

6/02/2563 - 26/03/2563

ชำระค่าสมัครออนไลน์สหรับปริญญาตรี TCAS 2

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://esd.kps.ku.ac.th/quota

บัดนี้ - 13/03/2563

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 รอบ 2

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://sps.kps.ku.ac.th/t/index.php/info-regis-md/gd2-2020

บัดนี้ - 13/03/2563

10/04/2563

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 2

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://esd.kps.ku.ac.th/quota

แนะนำหลักสูตร

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตรค์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร.034-355-258
โทรสาร 034-355-258 ต่อ 114

เพิ่มเพื่อน

ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์