บทความเผยแพร่

การใช้งาน Google Class Room สำหรับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

การใช้งาน Google Class Room สำหรับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

การใช้งาน Google Class Room สำหรับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

      ในการใช้งาน Google Class Room ในการเรียนการสอนมีวิธีการหลัก ๆ 2 วิธีการ คือ

  1. วิธีการสำหรับอาจารย์
  2. วิธีการสำหรับนิสิต

ในการเข้าใช้ทุกครั้งนิสิตและอาจารย์จะต้องใช้ Account Nontri ของเกษตร คือ อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ของแต่ละท่านในการเข้าใช้

   
  อ้างอิง: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ภาพประกอบโดย: https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/57702.html  
  ผู้แต่ง/เรียบเรียง: จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Image
Image

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตรค์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร.034-355-258
โทรสาร 034-355-258 ต่อ 114

เพิ่มเพื่อน

ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์