ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศมาตรการณ์ การป้องกันควบคุมไวรัส COVID-19

ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศมาตรการณ์ การป้องกันควบคุมไวรัส COVID-19

มาตรการณ์การป้องกันและควบคุมไวรัส COVID-19.

Update 17/03/2563

 

บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ข้อมูล : กองบริหารการศึกษา
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3

Image
Image

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตรค์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร.034-355-258
โทรสาร 034-355-258 ต่อ 114

เพิ่มเพื่อน

ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์